Играй безплатно 2048

2048 се играе на сива 4x4 решетка с номерирани плочки, които се плъзгат гладко когато играчът ги придвижва чрез стрелките или чрез W,A,S,D клавишите. След всеки ход, нова плочка се появява на някое от празните места, като стойността и е 2 или 4. Плочките се плъзгат максимално в определената посока, докато не се спрат в друга плочка или в ръба на решетката. Ако две плочки, с една и съща стойност, се сблъскат по време на движението, те ще се слеят в една плочка, със стойност сбора на двете плочки, които са се сблъскали. Резултатната плочка не може да се слее с друга плочка по време на същия ход.

Играй безплатно 2048

2048 e игра съвместима с мобилни устройства

2048 е игра съвместима с всички видове модерни устройства, като това включва мобилни телефони, таблети и компютри. Играта може да се играе на сензорен дисплей, чрез плъзгане по екрана на посоката, на която искате да отидат плочките.

2048 e игра съвместима с мобилни устройства